Transport drogowy

 1. Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego
 2. Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
 3. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
 4. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
 5. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

Transport drogowy osób

 1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 2. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 3. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 4. Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 5. Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 6. Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 7. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 8. Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 9. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 10. Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 11. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 12. Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób: pojazdem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Transport drogowy rzeczy

 1. Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
 2. Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 3. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
 4. Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 5. Zgłoszenie zmian niepowodujących zmian treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
 6. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
 7. Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
 8. Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
 9. Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress