Rejestracja pojazdu

  1. Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP
  2. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie
  3. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/ starostwie
  4. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  5. Rejestracja pojazdu zabytkowego
  6. Rejestracja pojazdu marki SAM
  7. Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela
  8. Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części- w celu umożliwienia odpowiednich badań
  9. Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną
  10. Wyrejestrowanie pojazdu
  11. Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego
  12. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela (nie powodującą zmiany organu rejestrującego) i/lub nazwiska właściciela (bez zmiany prawa własności)
  13. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym
  14. Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela
  15. Wymiana zniszczonych lub zagubionych tablic rejestracyjnych
  16. Wymiana tablic rejestracyjnych wydanych przed 1 maja 2000 r na wniosek właściciela (Wymiana czarnych tablic rejestracyjnych)
  17. Wydanie tablic indywidualnych
  18. Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
  19. Wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu
  20. Dokonanie adnotacji o VAT w dowodzie rejestracyjnym
  21. Dokonanie adnotacji o zastawie rejestrowym
  22. Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o zastawie rejestrowym
  23. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
  24. Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
  25. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (HAK), nauki jazdy (L), usług taksówkowych (TAXI)
  26. Zawiadomienie o innych zmianach technicznych pojazdu
  27. Zawiadomienie o zmianie numeru podwozia lub ramy w zarejestrowanym pojeździe
  28. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu
  29. Wydanie wtórnika karty pojazdu
  30. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
  31. Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
  32. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  33. Przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu
  34. Odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego z depozytu po upłynięciu terminu czasowego wycofania pojazdu z ruchu
  35. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu pojazdu
  36. Wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego
  37. Wydanie wtórnika pozwolenia czasowego
  38. Wydanie zgody (decyzji) do wykonania tabliczki znamionowej zastępczej
  39. Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress