Prawo jazdy

 

SPRAWDŹ UPRAWNIENIA KIEROWCYhttps://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-uprawnienia-kierowcy
ZGŁOŚ ROZBIEŻNOŚĆ W DANYCH PRAWA JAZDY https://www.gov.pl/web/gov/zglos-rozbieznosc-w-danych-prawa-jazdy

KATEGORIE PRAWA JAZDYhttps://old.mikolowski.pl/wp-content/uploads/2020/12/Tabela-prawa-jazdy.pdf

 

 1. Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres nieprzekraczający 1 roku
 2. Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok
 3. Wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej
 4. Wydanie krajowego prawa jazdy – rozszerzenie uprawnień
 5. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 6. Wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich)
 7. Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty (zagubienie, kradzież) lub zniszczenia
 8. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami
 9. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM
 10. Wymiana pozwolenia wojskowego na prawo jazdy
 11. Wymiana praw jazdy „starego typu” na dokumenty zgodne z obowiązującym wzorem
 12. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach
 13. Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
 14. Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne po raz pierwszy lub rozszerzenie zakresu uprawnień
 15. Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress