Ośrodki szkoleniowe

 1. statystyki OSK III kwartał 2021Dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 2. Aktualizacja danych dotyczących wpisu ośrodka szkolenia kierowców do rejestru działalności regulowanej
 3. Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 4. Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 5. Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań
 6. Przekazanie informacji o podjęciu / zakończeniu przez szkołę działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi lub zmianie danych
 7. Dokonanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy
 8. Dokonanie wpisu osoby do ewidencji wykładowców i wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców
 9. Dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia wydane przez inny organ zameldowała się na terenie miasta
 10. Wpis ponowny osoby do ewidencji instruktorów i wydanie legitymacji instruktora po uprzednim jego wykreśleniu z uwagi na brak aktualnych badań lekarskich i/lub psychologicznych lub braku zaświadczenia o ukończeniu warsztatów
 11. Przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy
 12. Zmiana legitymacji instruktora nauki jazdy
 13. Wydanie wtórnika legitymacji instruktora nauki jazdy
 14. Przedstawienie informacji o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników
 15. Przekazanie informacji o przeprowadzonych kursach
 16. Przekazanie przez instruktora i/lub wykładowcę zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego
 17. Wykaz OSK
 18. Zdawalność OSK – 2019
 19. zdawalność OSK IV kwartał 2018
 20. Zdawalność OSK – 2019
 21. Zdawalność OSK III kwartał 2019
 22. OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW W POWIECIE MIKOŁOWSKIM
 23. Zdawalność OSK – II kwartał 2020
 24. Zdawalność OSK III Kwartał 2020
 25. Zdawalność OSK – IV kwartał 2020
 26. Zdawalność OSK I kwartał 2021
 27. zdawalność OSK-II kwartał 2021
 28. statystyki OSK III kwartał 2021
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress