Wydziały starostwa, kontakt, telefony

 

Informacja Ogólna (biuro podawcze) (32) 32-48-100 100
Sekretariat (32) 32-48-102 102
Biuro Rady (32) 32-48-107 107
Skarbnik (32) 32-48-130 130
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (wtorek – czwartek w godz. 8:00 – 15:00) (32) 32-48-142 142
Wydział Komunikacji i Transportu – rejestracja pojazdów (32) 32-48-120 120
Wydział Komunikacji i Transportu – prawo jazdy (32) 32-48-117 117
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – zamawianie i odbiór map (32) 32-48-121 121
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – koordynacja sieci uzbrojenia (32) 32-48-212 212
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – wypis z rejestru gruntów, mapy (32) 32-48-121 121
Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej (32) 32-48-244 244
Wydział Ochrony Środowiska – zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasów (32) 32-48-189 189

 

SEKRETARIAT: Starosta – Wicestarosta – Sekretarz
Mirosław Duży (Starosta) (32) 32-48-102 102
Tadeusz Marszolik (Wicestarosta) (32) 32-48-102 102
Grażyna Nazar (Etatowy członek Zarządu Powiatu) (32) 32-48-102 102
Łukasz Ryguła  (Sekretarz powiatu) (32) 32-48-113 113
Monika Kałuża (32) 32-48-102 102
Monika Sywak (32) 32-48-103 103
Anna Hetmańska-Krosny (32) 32-48-104 104

 

ZESPÓŁ OBSŁUGI PRAWNEJ
Anna Wierzbica (32) 32-48-105 105
Renata Cybulska (32) 32-48-105 105
Piotr Rusiński (32)32-48-105 105

 

ZESPÓŁ D/S MEDIÓW I INFORMACJI
Edward Dawidowski (32) 32-48-171 171
Arkadiusz Loska (32) 32-48-176 176
Bogusław Jastrzębski (32)32-48-174 174

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Anna Krekora – Górniok ( Naczelnik) (32) 32-48-116 116
transport
Dominika Kawalec (32) 32-48-114 114
prawa jazdy
Bożena Szal (32) 32-48-163 163
Dorota Oksiak (32) 32-48-122 122
Małgorzata Szymańska (32) 32-48-117 117
Weronika Banach (32) 32-48-117 117
SALA OBSŁUGI (32) 32-48-117 117
rejestracja pojazdów
REJESTRACJA POJAZDÓW OBSŁUGA KLIENTA (32) 32-48-120 120
REJESTRACJA POJAZDÓW OBSŁUGA KLIENTA (32) 32-48-115 115
FAX (32) 32-48-118 118
Katarzyna Bańczyk (32) 32-48-120 120
Aleksandra Kraka (32) 32-48-120 120
Magdalena Jarek (32) 32-48-128 128
Izabela Szczepan (32) 32-48-120 120
Paulina Grzesica (32) 32-48-120 120
Joanna Kobielarz (32) 32-48-183 183
(32) 32-48-120 120
Agnieszka Jaromin (32) 32-48-115 115
Magdalena Skorodzień (32) 32-48-120 120
Barbara Hajduk (32) 32-48-120 120
Karolina Pastor (32) 32-48-120 120
Magdalena Stencel (32) 32-48-120 120

 

WYDZIAŁ GEODEZJI
Andrzej Hantszel (Naczelnik) (32) 32-48-200 200
Justyna Pomykoł (32)32-48-201 201

 

BIURO AKTUALIZACJI BAZ DANYCH I INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
Grzegorz Spychalski (Kierownik) (32) 32-48-202 202
Danuta Bogdan (32) 32-48-205 205
Małgorzata Mendecka (32) 32-48-202 202
Marzena Fuchs (32) 32-48-205 205
Rachela Baron (32) 32-48-205 205
Patrycja Warzecha (32) 32-48-205 205

 

BIURO POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Marcin Sitko (Kierownik)
Karina Smółka (p.o. Kierownik) (32) 32-48-213 213
Urszula Blaski ( obsługa geodetów ) (32) 32-48-216 216
Krystyna Wolny ( obsługa geodetów) (32) 32-48-214 214
Adrian Niewiadomski (32) 32-48-214 214
Aleksandra Kośmider (32) 32-48-207 207
Grzegorz Krzystolik – Zespół ds. koordynacji usyt. sieci uzbrojenia terenu (32) 32-48-212 212
Iwona Marciniak (32) 32-48-202 202
Malwina Gieleta-Wójcik (32) 32-48-210 210
Marzena Sitko (32) 32-48-209 209

 

BIURO EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Katarzyna Korczyk (Kierownik) (32) 32-48-119 119
Dagmara Neugebauer (sala obsługi  wypisy, mapa zasadnicza i ewidencyjna) (32) 32-48-121 121
Daria Fexer (sala obsługi  wypisy, mapa zasadnicza i ewidencyjna) (32) 32-48-121 121
(32) 32-48-121 121
Małgorzata Więcek – Jamka (32) 32-48-219 219
Anna Nitka (32) 32-48-219 219
Hanna Natanek (32) 32-48-220 220
Bożena Flasza (32) 32-48-215 215
Sabina Kopiec (32) 32-48-119 119

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEJ
Monika Piórecka-Karolak (Naczelnik) (32) 32-48-240 240
Alfred Grzywocz (Zastępca Naczelnika) (32)32-48-242 242
Anna Wieczorek (32) 32-48-241 241
Alina Bieniek (32) 32-48-244 244
Marek Muszer (32) 32-48-241 241
Agata Kiecka (32) 32-48-246 246
Aleksandra Maicher (32) 32-48-243 243
Marek Czembor (32) 32-48-245 245
Joanna Domańska (32) 32-48-247 247
Katarzyna Makowska (32) 32-48-248 248
Jacek Wosiński (32)32-48-248 248
Katarzyna Rogoż – Kowalska (32) 32-48-249 249

UWAGA:

Kontakt z Wydziałem Administracji Architektoniczno- Budowlanej poprzez dwa numery (32) 32 48 244(32) 32 48 243 w godzinach 8.00 – 15.00

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Grażyna Sarnes (Naczelnik) (32) 32-48-250 250
Beata Motyssek (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-264 264
Sylwia Przechrzta (32) 32-48-257 257
Janusz Granek (32) 32-48-253 253
Urszula Kapis (32) 32-48-254 254
Urszula Frysz (32) 32-48-254 254
Barbara Nyczka (32) 32-48-255 255
Iwona Gasz (32) 32-48-256 256
Karina Tytko (32) 32-48-236 236
Natalia Trzecina (32) 32-48-256 256
Martyna Centkowska-Strzelczyk (32) 32-48-255 255
Anna Wita (32) 32-48-255 255
Agnieszka Jamrozy (32) 32-48-255 255
Patrycja Bachul (32) 32-48-257 257
Bartłomiej Krajewski (32) 32-48-253 253
Daniel Szmajduch
(32) 32-48-261 261

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
Teresa Macioszek (Naczelnik) (32) 32-48-266 266
Joanna Krajewska (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-267 267
Sandra Kozakiewicz (32) 32-48-189 189
Justyna Olszówka (32) 32-48-189 189
Liliana Wojaczek (32) 32-48-268 268
Bożena Młynek (Geolog Powiatowy) (32) 32-48-269 269

 

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Agnieszka Karpeta (32) 32-48-142 142

 

WYDZIAŁ INFORMATYKI
Krystian Nyczka (Naczelnik) (32) 32-48-150 150
Grzegorz Jarzyna (32) 32-48-152 152
Piotr Kosiarski (32) 32-48-179 179
Krzysztof Harazin (32) 32-48-182 182
Kacper Jarzyna (32) 32-48-184 184
Szymon Sojka (32) 32-48-151 151
Mateusz Dulemba (32) 32-48-153 153

 

BIURO RADY
Barbara Pepke – Przewodnicząca Rady (32) 32-48-109 109
Aleksandra Stolarz (Kierownik) (32) 32-48-107 107
Kinga Markiewicz (32) 32-48-107 107
Marlena Metelska (32) 32-48-107 107

 

BIURO ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ
Iwona Zając (Kierownik) (32) 32-48-140 140
Aleksandra  Kopczyńska (32) 32-48-148 148
Artur Matysiak (32) 32-48-157 157

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
Jarosław Konowski  (Naczelnik) (32) 32-48-180 180
Ewa Widera (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-138 138
Małgorzata Drewniok (32) 32-48-145 145
Piotr Bańczyk
Maria Wiśniewska (32)32-48-145 145
Sabina Hybiorz (32) 32-48-143 143
Emilia Pieńkowska (32) 32-48-248 248
Michalina Kornas-Szmajduch (32) 32-48-248 248
Grażyna Grzywocz (32) 32-48-144 144
Beata Świerczyna – Bara (32) 32-48-145 145
Wojciech Jureńczyk (32) 32-48-232 232
Dominika Spek (32) 32-48-211 211
Piotr Lehmann (32) 32-48-111 111
Lidia Fudala (32) 32-48-211 211
Katarzyna Sobczyk (32) 32-48-181 181
Tomasz Urban (32) 32-48-225 225
Andrzej Smolorz (32) 32-48-100 100
Paulina Bendkowska (32) 32-48-211 211

 

BIURO d/s PRACOWNICZYCH
Barbara Karasińska – Kierownik Biura (32) 32-48-160 160
Anna Rocznik (32) 32-48-161 161
Halina Tabacka (32) 32-48-162 162
Daria Bugiel (32) 32-48-165 165

 

WYDZIAŁ  ROZWOJU, ZDROWIA I PROMOCJI
Aleksandra Łataś-Makuch (Naczelnik) (32) 32-48-170 170
Magdalena Locke (Zastępca Naczelnika) (32) 32-48-177 177
Joanna Siarkowska (32) 32-48-173 173
Joanna Krzyżowska (32) 32-48-173 173
Alicja Lisiecka (32) 32-48-175 175

 

AUDYTOR WEWNĘTRZNY / BIURO KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Janina Szejka (32) 32-48-155 155
Anna Poczontek (32) 32-48-159 159

 

POWIATOWY UNIWERSYTET III WIEKU
Maria Beczała (32) 32-48-291 291
Celina Bubała (32) 32-48-291 291

 

WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
Danuta Bywalec (Skarbnik) (32) 32-48-130 130
Joanna Żogała  (Główna Księgowa) (32) 32-48-131 131
Alicja Dyjas (32) 32-48-132 132
Aleksandra Żogała (32) 32-48-134 134
Monika Lupa (32) 32-48-135 135
Renata Pięknik (32) 32-48-139 139
Katarzyna Wawrzynek (32) 32-48-135 135
Anna Piontek (32) 32-48-132 132
Mariola Czenczek (Zastępca Głównego Księgowego) (32) 32-48-133 133
Anna Cejny (32) 32-48-134 134
FAX (32) 32-48-171 410
KASA
Małgorzata Pająk (32) 32-48-146 146

 

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
Iwona Smorz (Naczelnik) (32) 32-48-166 166
Barbara Solich (32) 32-48-167 167
Sonia Pacha (32) 32-48-167 167
Krystyna Kupczyk (32) 32-48-168 168

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
Bartłomiej Depta (32) 32-48-154 154
Zdzisław W. Kucharczyk (32) 32-48-156 156
Bartosz Botor (32) 32-48-156 156

 

INSPEKTOR DS. BHP
Piotr Oltman
Daria Bugiel (32) 32-48-161 161

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Sebastian Dziuban (32) 32-48-299 299

 

 

SPECJALISTA DS. POLITYKI SENIORALNEJ
Sabina Grzywok (32) 32-48-298      530305195 298

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress