Telefony alarmowe

Służby Zespolone Powiatu Mikołowskiego Telefon
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 986
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie wodociągowe 994
Telefon Alarmowy (PCZK i Policja) 112
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 32 326-04-30, 798-717-178
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie 32 737-72-55
Komisariat Policji Orzesze 32 324-86-10
Komisariat Policji Łaziska Górne 32 226-85-10
Straż Miejska Mikołów 32 226-02-91
Straż Miejska Łaziska Górne 32 224-44-71, 32 326-09-56
Straż Miejska Orzesze 32 221-58-90, 606-479-006
Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie 32 326-23-10
Ochotnicza Straż Pożarna Mikołów 32 326-09-29
Ochotnicza Straż Pożarna Mokre 501-046-982
Ochotnicza Straż Pożarna Bujaków 32 336-14-44
Ochotnicza Straż Pożarna Śmiłowice 32 226-14-05
Ochotnicza Straż Pożarna Kamionka 32 226-02-89
Ochotnicza Straż Pożarna Paniowy 32 226-50-92
Ochotnicza Straż Pożarna Orzesze 32 221-53-33, 32 737-11-07
Ochotnicza Straż Pożarna Gardawice 32 221-31-51
Ochotnicza Straż Pożarna Jaśkowice 604-177-982
Ochotnicza Straż Pożarna Zgoń 32 221-31-60
Ochotnicza Straż Pożarna Woszczyce 32 221-51-96
Ochotnicza Straż Pożarna Łaziska Górne 32 224-21-20
Ochotnicza Straż Pożarna Łaziska Średnie 32 224-21-22
Ochotnicza Straż Pożarna Łaziska Dolne 32 224-21-21
Ochotnicza Straż Pożarna Gostyń 32 218-71-94
Ochotnicza Straż Pożarna Wyry 32 218-71-94
Ochotnicza Straż Pożarna Ornontowice 32 235-50-96
ZOSP Elektrownia Łaziska 32 736-33-33
TSR KWK Bolesław Śmiały 32 717-56-66
Huta Szkła Orzesze 32 221-58-69
ZOSP KWK Budryk 32 239-56-66, 32 239-55-00
Pogotowie Ratunkowe Mikołów 32 226-21-00
Pogotowie Ratunkowe Knurów (ter. Ornontowice) 32 301-97-72, 32 301-98-31
Pogotowie Gazowe Mikołów 32 227-31-24
Pogotowie Gazowe Knurów (ter. Ornontowice) 32 235-19-13
Pogotowie Gazowe Orzesze 32 435-07-23
ZIM Mikołów: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne / Ciepłownicze 32 226-21-05, 32 226-21-36
ZGKiW Ornontowice: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne 32 336-12-33
RPWiK Tychy: Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne (ter. Łaziska Górne / Orzesze / Wyry) 32 325-70-00
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress