Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku

Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Wspierania Samorządności w Mikołowieodwiedź profil Facebook 

Tegoroczne zapisy na zajęcia PUTW w roku akademickim 2021/2022 odbędą się 6 i 7 września
w godzinach od 8:00 do 12:00 oraz 9 września od 12:00 do 15:00.

Zapisy odbędą się w Domku Harcerskim  w Mikołowie Pl. Harcerski 1

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią oraz koniecznością zachowania dystansu społecznego prosimy o ścisłe przestrzeganie ustaleń organizatorów zapisów.

Zapisywać będziemy na gimnastykę z elementami jogi i pilatesu, gimnastykę rehabilitacyjną, basen, zumbę, taniec .

Każdy zapisuje tylko siebie. Wpisowe nie ulega zmianie i wynosi 40 zł na cały rok akademicki.

Osoby, które nie posiadają jeszcze legitymacji członka UTW proszę o załatwienie formalności, gdyż wstęp na zajęcia będzie odbywał się za okazaniem legitymacji.

 

Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Wspierania Samorządności w Mikołowie

ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów

REGON: 272 129 148, NIP: 954 10 02 274

Dyżury w każdy wtorek 10:00 – 12:00
wejście C, pokój 335

nr tel. (32) 324-82-91

e-mail:  kontakt@utw.mikolowski.pl

JAK ZOSTAĆ SŁUCHACZEM?

Słuchaczem może zostać każdy mieszkaniec lub osoba stale przebywająca na terenie Powiatu Mikołowskiego w wieku 45 i więcej lat, deklarująca przystąpienie do uniwersytetu poprzez wypełnienie deklaracji, po uprzednim uiszczeniu opłaty semestralnej w wysokości określonej na dany rok akademicki. Zapisy odbywają się podczas cotygodniowych dyżurów Rady Senioralnej we wtorki, w godz. 10:00-12:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego, wejście C, pokój 335. Podczas dyżurów można także uzyskać, osobiście lub pod numerem telefonu 32 324 82 91, wszelkie dodatkowe informacje na temat UTW i prowadzonych zajęć. W okresie wakacyjnym nie ma dyżurów Rady Senioralnej.

NASZE ZAJĘCIA

Oferta Uniwersytetu obejmuje:

 • cotygodniowe wykłady otwarte o tematyce historycznej, przyrodniczej, zdrowotnej,
 • lektoraty językowe: angielski, niemiecki, francuski i inne wg zapotrzebowania,
 • kursy komputerowe,
 • warsztaty fotograficzne,
 • warsztaty dietetyczne,
 • koło teatralne,
 • taniec liniowy,
 • zumba,
 • basen (w tym aqua aerobic),
 • gimnastyka rehabilitacyjna,
 • joga,
 • pilates,
 • wyjazdy nordic walking,
 • oraz inne.

Oprócz zajęć, Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje wycieczki krajowe i zagraniczne oraz  wyjazdy do teatru i filharmonii.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress