Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) wchodzi w skład Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Umiejscowione jest w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. K. Prusa 7 w Mikołowie.

Zapewnia ono stały przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, monitorowanie sytuacji w powiecie, ostrzeganie i alarmowanie w sytuacji wystąpienia zagrożeń, realizację zadań na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz przyjmowanie i przekazywanie informacji i zgłoszeń dotyczących szerokiego spektrum zaistniałych sytuacji na terenie powiatu.

Dyspozytorzy PCZK pełnią służbę przez całą dobę przyjmując zgłoszenia pod numerami telefonów: (32) 326-04-30, 798-717-178, Tel./faks (32) 326-04-33 e-mail: pczk@mikolow.starostwo.gov.pl.

Informujemy, iż w ramach wykonywania zadań Starostwa zgodnych Ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U.2017.209) zachodzi przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Starostwo Powiatowe w Mikołowie z siedzibą na ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w zakresie wymaganym Ustawą – tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu. Państwa dane osobowe są pozyskiwane zgodnie ze zgłoszeniami telefonicznymi. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016. poz. 922).

W celu realizacji zadań związanych z monitorowaniem sytuacji w powiecie, ostrzeganiem i alarmowaniem w sytuacjach wystąpienia zagrożeń oraz przyjmowaniem i przekazywaniem informacji oraz zgłoszeń dotyczących szerokiego spektrum zaistniałych sytuacji na terenie Powiatu Mikołowskiego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie będzie przekazywało niezbędne dane (dane adresowe) do podmiotów współpracujących w realizacji tych zadań, tj. między innymi: Tauron Dystrybucja S.A., urzędów miast i gmin z terenu powiatu mikołowskiego, wodociągów, ciepłowni oraz pozostałych organizacji współpracujących.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress