Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku Punkt Obsługi Klienta w Mikołowie

 

Informacje dla składających wnioski

Nie uiszczaj opłaty za wydanie karty parkingowej zanim nie upewnisz się, że masz do niej prawo!

Wniosek o wydanie karty parkingowej należy złożyć osobiście.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 032 42 37 202.

Druk wniosku o wydanie karty parkingowej do pobrania

Uwaga! Wszystkie karty parkingowe wydane przed 1 lipca 2014 straciły ważność z upływem 30 czerwca 2015 r.

Uwaga! Osoby składające wniosek o wydanie karty parkingowej prosimy o zabranie ze sobą do wglądu orzeczenia uprawniającego do wydania karty parkingowej.

Opłata za kartę parkingową

Osoby ubiegające się o wydanie karty parkingowej przez Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku wnoszą opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł na numer rachunku bankowego: 25102024720000610204984243 (PKO Bank Polski SA).

W polu „tytuł wpłaty” należy dokładnie podać imię i nazwisko oraz adres osoby niepełnosprawnej, dla której będzie wystawiona karta parkingowa.

Placówki ubiegające się o wydanie karty parkingowej zobowiązane są uiścić opłatę na wyżej wymieniony rachunek bankowy. W polu „tytuł wpłaty” należy dokładnie podać nazwę i adres placówki ubiegającej się o wydanie karty parkingowej.

 

————————————————————————————————————————————————–

OGŁOSZENIE

Powiat Mikołowski

DYŻUR PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA ODWOŁANY

W związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną wysoką liczbą zachorowań na COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dyżury pracownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie zostaje wstrzymany do odwołania.

Decyzja w sprawie wznowienia dyżurów będzie uzależniona od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Osoby niepełnosprawne chcące uzyskać informację na temat orzekania lub stopnia niepełnosprawności proszone są o kontakt z Powiatowym Zespołem pod numerem telefonu (32) 42 37 202 lub 515 354 703 dostępnym w godzinach od 7:00 do 11:30 i od 13:30 do 17:30.

Osoby niepełnosprawne pragnące uzyskać kartę parkingową proszone są o kontakt z pracownikiem naszego Zespołu pod numerem telefonu 733 440 133 od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 11:30.

 

Szczegółowe dane o działalności Zespołu, a także odpowiednie druki wniosków i zaświadczeń można pobrać ze strony internetowej:
www.pzon.rybnik.pl
tel.: 32 42 37 202

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress