Pandemia i przyszłoroczny budżet

Obrazek wyróżniający dla wpisu Pandemia i przyszłoroczny budżet

Coraz trudniejsza sytuacja pandemiczna zdominowała tematykę posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Powiatu Mikołowskiego, która zebrała się 1 grudnia w starostwie.
– Czwarta fala koronawirusa niebezpiecznie się rozpędza, przybywa chorych i osób na kwarantannie. W szpitalu powiatowym musieliśmy przygotować 15 łóżek covidowych. Rośnie też liczba szczepień, jednak najwięcej chętnych stanowią tu osoby, które przyjmują dawkę przypominającą – przyznał Starosta Mikołowski Mirosław Duży.

starosta podczas posedzenia komisji bezpieczeństwa
Do obecnej sytuacji nawiązał również Andrzej Rudolf zastępca komendanta KPP Mikołów, który zapewnił, iż poza wyzwaniami związanymi z czwartą falą pandemii koronawirusa, policjanci nie mają większych problemów, zarówno jeśli chodzi o ruch drogowy jak i przestępczość kryminalną.

1 grudnia komisja bezpieczeństwa
Przedstawił również informacje dotyczące danych o osobach zakażonych oraz przebywających w izolacji i na kwarantannie w naszym powiecie.
– W szczytowym momencie trzeciej fali mieliśmy 3328 osób przebywających na kwarantannie, a obecnie mamy 3338 – zaznaczył wskazując, iż obecnie największym obciążeniem dla policjantów jest kontrola przebywających na kwarantannie.
– W kulminacyjnym momencie trzeciej fali było to 1497 osób, a obecnie 2200. Nie sposób skontrolować ich w stu procentach, nam udaje się to w 60-70 procentach – dopowiedział.

komendanci policji i strazy pozarnej

Omówił także prowadzone przez stróżów prawa kontrole przestrzegania obostrzeń epidemicznych w miejscach publicznych. Jak poinformował tych sytuacji przybywa i w listopadzie policjanci w naszym powiecie nałożyli 400 mandatów oraz udzielili 300 pouczeń.
Poza kwestiami epidemicznym skarbnik powiatu Danuta Bywalec przedstawiła informacje dotyczące planowanych wydatków z budżetu powiatu na bezpieczeństwo w 2022 roku, które mają wynieść około 6,6 miliona złotych.
Poruszono również kwestie odstrzału dzików na terenie powiatu mikołowskiego, o czym mówiła Teresa Macioszek naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska oraz Piotr Chrzęszczyk z Nadleśnictwa Kobiór. Informacje o bezpieczeństwie pożarowym zreferował Damian Krawczyk komendant KP PSP Mikołów przyznając, iż strażacy również udzielają się w walce z pandemią, często wspomagając służby medyczne.

1 grudnia zebrala sie komisja bezpieczenstwa
O służbie policjantów w tym także funkcjonariuszy drogówki z naszego powiatu oddelegowanych w rejon wschodniej granicy mówił komendant KPP Mikołów Dariusz Klimczak. W spotkaniu uczestniczyli również: radny Adam Ficek, prokurator rejonowy Tomasz Rygiel oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem starostwa, naczelnik Bartłomiej Depta oraz Bartosz Botor.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress