Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Obrazek wyróżniający dla wpisu Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus”.

Celem zadania jest wspieranie działań ukierunkowanych na poprawę lub utrzymanie sprawności psychofizycznej i społecznej, ciągłość oddziaływań
terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami powyżej 25 roku życia.
W powyższym zakresie, dofinansowaniu podlegać będą działania ukierunkowane na:

  • prowadzenie różnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych w tym: zajęć
    terapeutycznych, psychoruchowych, pedagogicznych, logopedycznych,
    indywidualnych i grupowych.
  • zapewnienie w procesie rehabilitacji udziału specjalistów, fizjoterapeutów,
    terapeutów zajęciowych, psychologów i logopedów,
  • udzielanie indywidualnych i grupowych konsultacji dla osób niepełnosprawnych.

Szczegóły w linku poniżej:

KONKURS 25PLUS Załącznik do uchwały ogłoszenie o konkursie – dostępność

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress