Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Obrazek wyróżniający dla wpisu Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego:
„Program wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych – 25 plus” z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Szczegóły w linku poniżej:

Ogłoszenie nabór do Komisji załącznik do uchwały wraz z załacznikami – dostępność

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress