Pierwszy etap modernizacji ul. Pszczyńskiej zakończony

Obrazek wyróżniający dla wpisu Pierwszy etap modernizacji ul. Pszczyńskiej zakończony
Pierwszy etap modernizacji ul. Pszczyńskiej zakończony
Kilka dni temu zakończył się pierwszy etap remontu ulicy Pszczyńskiej w Mikołowie. Inwestycja rozpoczęła się 15 marca i objęła odcinek od DW928 ul. Bielskiej do ul. Bandurskiego z wyłączeniem tego skrzyżowania, czyli odcinek długości ok. 816mb. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodnika, przebudowane zostały zatoki autobusowe i zjazdy do posesji oraz wybudowano kanał technologiczny. Z elementów poprawiających bezpieczeństwo wyróżnić można aktywne przejście z azylem w rejonie kapliczki, przejście z azylem w rejonie posesji nr 80d oraz aktywne przejście w rejonie posesji nr 90a. Na uwagę zasługuje również nowe oświetlenie uliczne, dzięki któremu znacząco poprawia się poziom bezpieczeństwa dla niechronionych uczestników ruchu. Oprócz nowej nawierzchni drogi i nowego chodnika (częściowo po obu stronach ulicy), wybudowana została także dwukierunkowa ścieżka rowerowa łącząca Regielowiec z centrum. Wzdłuż ulicy powstało nowe oświetlenie ledowe.
Ulica Pszczyńska jest jedną z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Mikołowski w tym roku – łączy ona drogę wojewódzką z centrum Mikołowa. Inwestycja realizowana była wspólnie przez Powiat Mikołowski oraz gminę Mikołów. Koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniósł 83 517,00 zł, z czego miasto Mikołów udzieliło pomocy finansowej w kwocie 30 000,00 zł. Całkowity koszt przebudowy, uwzględniający nadzór inwestorski oraz roboty dodatkowe wynosi 3 321 725,32 zł, z czego Mikołów udzieli pomocy finansowej w wysokości 1 636 877,00 zł.
„Od początku braliśmy udział w planowaniu zadania i w pięćdziesięciu procentach pokrywamy jego koszty. Przy okazji Zakład Inżynierii Miejskiej ułożył w jezdni nową instalację wodno-kanalizacyjną”– tłumaczy zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel, nadzorujący zadanie z ramienia miasta.
Drugi etap przebudowy ma rozpocząć się w przyszłym roku.
„W 2022 chcemy zrealizować fragment ulicy Pszczyńskiej od skrzyżowania z ul. Bandurskiego do ronda przy stacji Shell, zaś w 2023 zakończyć tę inwestycję, modernizując odcinek do Ronda Krakowskiego wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej w ulicę Krakowską. Łącznie koszt tej inwestycji szacowany jest na 6,6 miliona złotych. Przy czym wydatki te po połowie pokryje starostwo oraz gmina Mikołów” – wyjaśnia wicestarosta Tadeusz Marszolik.
Koszt dokumentacji projektowej tego fragmentu wyniósł 127 920,00zł, z czego Mikołów udzieliło pomocy finansowej w kwocie 39 975,00zł. Realizacja robót związanych z przebudową etapu II planowana jest na lata 2022 i 2023.
Na zdjęciach wicestarosta Tadeusz Marszolik oraz wiceburmistrz Mikołowa Mateusz Handel.
Fotografie ilustrują kolejne etapy robót.
Remont ulicy Pszczyńskiej w Mikołowie7 kwietnia rozpoczął się remont ulicy PszczyńskiejPrzebudowa ul. Pszczyńskiejmodernizacja ul. Pszczyńskiejmontż znaków na ul. Pszczyńskiejwyremontowany odcinek Pszczyńskiej w Mikołowiewiceburmistrz Mikołowa i wicestarosta Tadeusz Marszolik na ul. Pszczyńskiej
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress