Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego

Obrazek wyróżniający dla wpisu Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego

Marszałek Województwa Śląskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „projektem”, a także o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu 
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Projekt będzie dostępny do publicznego wglądu od dnia 4 listopada 2021 r.

  • w siedzibie Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
 ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice, pokój nr 517, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15,
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.slaskie.pl 
 w zakładce: Strona główna – > Plan rozwoju – > Obszary wiejskie – > programy, plany 
 – > Obwody łowieckie.

Uwagi do projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały wraz z dokumentem potwierdzającym jego prawo własności lub prawo wieczystego użytkowania nieruchomości.

Więcej szczegółów na stronie:

https://www.slaskie.pl/content/obwody-lowieckie

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress