Kolejne warsztaty z cyklu „Senior – aktywny obywatel”

Obrazek wyróżniający dla wpisu Kolejne warsztaty z cyklu „Senior – aktywny obywatel”

29 listopada w Sali Sesyjnej  Starostwa Powiatowego odbyły się kolejne warsztaty z cyklu „Senior – aktywny obywatel”, które prowadziła m.in. prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka – znawca zagadnień polityki społecznej, na co dzień kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Uczestników powitał Starosta Mirosław Duży oraz Członkini Zarządu Powiatu Mikołowskiego Grażyna Nazar.

Spotkanie poświęcone było wypracowaniu modelu współpracy przyszłej  Powiatowej Rady Seniorów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami działającymi na terenie powiatu mikołowskiego.
Poprzednie pt. „Rady seniorów – nowy gracz w przestrzeni publicznej” odbyło się 15 listopada.

wasztaty dla seniorów

Konsultacje „Senior – aktywny obywatel” mają na celu wypracowanie modelowego planu polityki senioralnej dla gmin i powiatu mikołowskiego. Efektem finalnym warsztatów będzie wypracowanie uniwersalnego modelu polityki senioralnej dla gmin i powiatów, w opracowaniu którego będą aktywnie uczestniczyć seniorzy. Model zostanie opracowany w formie dokumentu tekstowego zawierającego opis, katalog dobrych praktyk dla gmin i powiatów, wzorów dokumentów. Na spotkania warsztatowe zaproszeni zostaną  przedstawiciele samorządów odpowiedzialni za współpracę z seniorami gmin i powiatu objętego projektem. W efekcie na terenie powiatu zostanie utworzona m. in. jedna formalna Rada/ Forum Seniorów oraz publikacja „Model planu polityki senioralnej dla gmin i powiatów”.

29 listopada spotkania z Gaszo
Na realizację projektu Fundacja „GaSzo” uzyskała dofinansowane z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 w kwocie 131 589,94 zł. Do projektu zgłosiło się ponad 70 osób z terenu powiatu mikołowskiego.

Warsztaty Senior Aktywny Obywatel
Projekt „SAMOrządni Seniorzy w Powiecie Mikołowskim finansowany jest z programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress