Dawka przypominająca i trzecia dawka dla wszystkich dorosłych

Obrazek wyróżniający dla wpisu Dawka przypominająca i trzecia dawka dla wszystkich dorosłych

Od 2 listopada na szczepienie przeciw COVID-19 dawką przypominającą mogą umawiać się wszystkie osoby pełnoletnie. Warunkiem jest przyjęcie pełnego szczepienia minimum 6 miesięcy temu.
Jako trzecia dawka będzie podana szczepionka firmy Pfizer lub firmy Moderna, bez względu na to, jaką szczepionkę wcześniej ktoś otrzymał. Jeśli ktoś wcześniej został zaszczepiony Moderną lub Pfizerem, to zalecane jest, by dostał ten sam preparat.

punkt szczepień w starostwie
Jak umówić się na szczepienie
zadzwoń na całodobową, bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989
wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie
zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
skontaktuj się z naszą Infolinią (32) 32 48 188 czynna od 09.00 do 16.00.
Uwaga, w e-rejestracji nie zobaczysz czegoś takiego jak „trzecia dawka”, system będzie to odnotowywał jako dawkę pierwszą, z kolei lekarz zapisze to jako szczepienie „P”.
Szczegóły na: www.pacjent.gov.pl

szczepienie dawka przypominającą
Od 3 listopada w Powiecie Mikołowskim ruszyła bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie.
Na terenie Powiatu Mikołowskiego z darmowych szczepień na grypę osoby do nich uprawnione mogą skorzystać w Punktach Szczepień Powszechnych:
• w Starostwie Powiatowym w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a (wejście C)
• w Łaziskach Górnych – Hala MOSiR ul. Ogrodowa 50.
Jeśli należysz do osób uprawnionych do bezpłatnego szczepienia, nie musisz prosić lekarza o receptę na szczepionkę ani umawiać się w przychodni. Wystarczy, że zgłosisz się do wskazanego punktu szczepień.
Harmonogram pracy PSP w Powiecie Mikołowskim:
wtorek – Mikołów – 9.00-13.00
środa – Łaziska Górne – 9.00-13.00
czwartek – Mikołów – 14.00-18.00
piątek – Łaziska Górne – 9.00-13.00
sobota – Mikołów – 9.00-13.00
Kto ma prawo do bezpłatnego szczepienia przeciw grypie
seniorzy powyżej 75 roku (osoby urodzone nie później niż w 1946 r.)
medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
farmaceuci i pracownicy aptek
diagności laboratoryjni
nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej
osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze. Dawka przypominająca i trzecia dawka dla wszystkich dorosłych
Od 2 listopada na szczepienie przeciw COVID-19 dawką przypominającą mogą umawiać się wszystkie osoby pełnoletnie. Warunkiem jest przyjęcie pełnego szczepienia minimum 6 miesięcy temu.
Jako trzecia dawka będzie podana szczepionka firmy Pfizer lub firmy Moderna, bez względu na to, jaką szczepionkę wcześniej ktoś otrzymał. Jeśli ktoś wcześniej został zaszczepiony Moderną lub Pfizerem, to zalecane jest, by dostał ten sam preparat.
Jak umówić się na szczepienie
zadzwoń na całodobową, bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989
wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie
zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
skontaktuj się z naszą Infolinią (32) 32 48 188 czynna od 09.00 do 16.00.
Uwaga, w e-rejestracji nie zobaczysz czegoś takiego jak „trzecia dawka”, system będzie to odnotowywał jako dawkę pierwszą, z kolei lekarz zapisze to jako szczepienie „P”.
Szczegóły na: www.pacjent.gov.pl
Od 3 listopada w Powiecie Mikołowskim ruszyła bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie.
Na terenie Powiatu Mikołowskiego z darmowych szczepień na grypę osoby do nich uprawnione mogą skorzystać w Punktach Szczepień Powszechnych:
• w Starostwie Powiatowym w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a (wejście C)
• w Łaziskach Górnych – Hala MOSiR ul. Ogrodowa 50.
Jeśli należysz do osób uprawnionych do bezpłatnego szczepienia, nie musisz prosić lekarza o receptę na szczepionkę ani umawiać się w przychodni. Wystarczy, że zgłosisz się do wskazanego punktu szczepień.

szczepienia seniorów trzecią dawką
Harmonogram pracy PSP w Powiecie Mikołowskim:
wtorek – Mikołów – 9.00-13.00
środa – Łaziska Górne – 9.00-13.00
czwartek – Mikołów – 14.00-18.00
piątek – Łaziska Górne – 9.00-13.00
sobota – Mikołów – 9.00-13.00
Kto ma prawo do bezpłatnego szczepienia przeciw grypie
seniorzy powyżej 75 roku (osoby urodzone nie później niż w 1946 r.)
medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych
farmaceuci i pracownicy aptek
diagności laboratoryjni
nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni
studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów
osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne
pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej
osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress