Budowanie partnerstw międzyinstytucjonalnych

Obrazek wyróżniający dla wpisu Budowanie partnerstw międzyinstytucjonalnych

Przedstawiciele gmin powiatu mikołowskiego oraz pracownicy starostwa zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi uczestniczyli w zorganizowanym 4 listopada w starostwie szkoleniu pt: „Budowanie partnerstw międzyinstytucjonalnych”.

szkolenie w starostwie dotyczaće organizacji pozarządowych
Prelegentem był Tomasz Ignalski pomysłodawca i organizator projektów z zakresu kultury i aktywizacji społecznej. W trakcie warsztatów podejmowano zagadnienia dotyczące w głównej mierze tworzenia partnerstw pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a NGO- sami, budowanie sieci wzajemnych relacji oraz umiejętności skutecznego utrzymywania kontaktów pomiędzy samorządem, a trzecim sektorem.

Budowanie partnerstw międzyinstytucjonalnychTomasz Ignalski

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress