Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Obrazek wyróżniający dla wpisu Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie planowanego przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, które będą obowiązywały w 2022 roku.
Konsultacje mają charakter otwarty i rozpoczną się w dniu 11 października 2021 r., a zakończą dnia 18 października 2021 r.
Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego nr XLIII/255/2018 z dnia 30 maja 2018 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 5 czerwca 2018 r., poz. 3626.
Konsultacje obejmują swym zasięgiem obszar Powiatu Mikołowskiego i odbędą się elektronicznie z wykorzystaniem formularza konsultacji dokumentu na stronie internetowej https://konsultacje.mikolowski.pl. Konsultacje uznaje się waż ne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nich udział, mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów Powiatu.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress