Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Obrazek wyróżniający dla wpisu Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Zarząd Powiatu Mikołowskiego informuje, iż w dniu 18 października 2021 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2021. Konsultacje społeczne miały charakter otwarty i odbyły się z wykorzystaniem formularza konsultacji dokumentu na stronie internetowej https://konsultacje.mikolowski.pl.
W powyższej sprawie nie wpłynął żaden wniosek, opinia lub uwaga. W świetle powyższego uchwała zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress