Nie ma tematów tabu

Obrazek wyróżniający dla wpisu Nie ma tematów tabu

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich zachowania trudne były tematem szkolenia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, rodziców i jednostek organizacyjnych Powiatu Mikołowskiego. Szkolenie odbyło się 27 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie. Poprowadziła je Alicja Włodarczyk z Grupy CSW Delta z Ostrowca Świętokrzyskiego, zaś jego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Z inicjatywą organizacji tego spotkania wyszli powiatowi radni z Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

Mirella Banaś i Grażyna Nazar mówią do zebranych

– Seksualność niepełnosprawnych intelektualnie nadal jest dla osób spoza wąskiego grona specjalistów tematem tabu. Wynika to w głównej mierze z niewiedzy bądź lęku przed łączeniem zagadnień seksualności i niepełnosprawności intelektualnej. Jest to temat, którego rodziny i opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie, a niestety i lekarze często unikają. Celem takich spotkań jest pomoc w zrozumieniu seksualności, jej odrębności i determinant u osób niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym pomoc w zrozumieniu ich problemów i zachowań oraz we właściwym kształtowaniu postaw ich rodzin i opiekunów- mówiła do zebranych prowadząca.

Uczestnicy szkolenia widok na salę

Po przebytym szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
– wymienić problemy związane z seksualnością osób niepełnosprawnych intelektualnie
– udzielić rodzinie osoby niepełnosprawnej intelektualnie podstawowej porady dotyczącej seksualności
– rozpoznać sytuacje wymagające skierowania osoby niepełnosprawnej intelektualnie do lekarzy specjalistów (seksuologa, psychiatry, ginekologa) w celu uzyskania porady w kwestii seksualności

Prowadząca szkolenie mówi do uczestników widok z góry

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress