„Elektryk” w Starostwie na kolejny rok

Obrazek wyróżniający dla wpisu „Elektryk” w Starostwie na kolejny rok

podpisane umowy na elektryczne BMW
🚗 Samochód elektryczny marki BMW i3 do floty służbowych pojazdów Starostwa Powiatowego w Mikołowie dołączył przed rokiem. Przez ostatnich 12 miesięcy wydatnie wspomagał pracę naszych urzędników. „Elektryk” używany jest w szczególności przez pracowników Wydziałów: Ochrony Środowiska, Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych, Organizacyjno-Administracyjnego oraz Informatyki. Znacząco obniżyło to koszty delegacji służbowych pracowników Starostwa.
🔸 Dziś podpisano stosowną umowę użyczenia tego pojazdu Starostwu na kolejny rok. Firma S.A.C. Gwarant z siedzibą w Mikołowie przekazała auto do bezpłatnego użytkowania przez naszych pracowników. To samochód w pełni ekologiczny, a jego zasięg na jednym ładowaniu wynosi do 260 km. Proces ładowania do pełnego zasięgu trwa trzy godziny.
🔸 Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada konkretne obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego. Według nich, już w 2022 r. gminy i powiaty powyżej 50 tys. mieszkańców powinny posiadać we flocie użytkowanych pojazdów 10 proc. samochodów elektrycznych. Podobne wymogi dotyczą świadczenia usługi komunikacji miejskiej oraz innych zadań własnych gminy. Docelowo, co najmniej 30 proc. wozów będzie musiało być zero lub niskoemisyjna. Ponadto w gminach ma rozwijać się infrastruktura ładowania EV.
🔸 Jak wynika z danych Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Mikołowie z lat 2016 – 2021, mieszkańcy Powiatu rejestrują coraz więcej pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Przykładowo, w 2020 roku – pomimo trudnej sytuacji epidemicznej – przybyło ich o ok. 100 proc. więcej niż rok wcześniej. W 2016 roku po powiatowych drogach jeździły 3 pojazdy elektryczne i 6 z napędem hybrydowym, zaś w 2020 roku – to już 42 elektryki i 91 hybryd. W tym roku w Powiecie Mikołowskim zarejestrowano już 164 pojazdy hybrydowe.

ekeltryczne wóz dla starostwa

🔸 Na zdjęciach: Starosta Mikołowski Mirosław Duży i Ireneusz Sikora – właściciel salonów BMW Sikora oraz salonu BMW M Sikora w Mikołowie.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress