Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu

Obrazek wyróżniający dla wpisu Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu

W celu realizacji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o przystąpieniu do IV cyklu Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu. Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów wszystkich form własności i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych. Wobec powyższego Minister Klimatu i Środowiska zwraca się do właścicieli lasów o umożliwienie pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych z następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych obszarach. Szczegóły w załączonej Informacji Ministra Klimatu i Środowiska.

 

Informacja Ministra Klimatu i Środowiska

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress