Ogłoszenie o przetargu na mienie ruchome składników majątku- Starostwo Powiatowe w Tczewie

Obrazek wyróżniający dla wpisu Ogłoszenie o przetargu na mienie ruchome składników majątku- Starostwo Powiatowe w Tczewie

Powiat Tczewski ogłasza przetarg na zbycie zbędnego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Tczewskiego, który przed likwidacją
Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84 C pozostawał w jego zarządzie.
Komisja przetargowa upublicznia ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych znajdujących się w byłej siedzibie
Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie przy ul. Armii Krajowej 84 C. Do ogłoszenia dołączono wzór formularza ofertowego.

Bezpośredni link do ogłoszenia

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress