Stan służby zdrowia tematem kwietniowej sesji RP

Obrazek wyróżniający dla wpisu Stan służby zdrowia tematem kwietniowej sesji RP

28 kwietnia obradowała Rada powiatu
28 kwietnia odbyła się XXVIII sesja Rady Powiatu. Tak jak ostatnio również to posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. W obradach uczestniczyło 21 radnych, a prowadziła je przewodnicząca Barbara Pepke.

przewodniczaca Rp Barbara Pepke
Głównym tematem sesji było przedstawienie stanu opieki zdrowotnej w powiecie, którą omówił Cezary Tomiczek prezes Centrum Zdrowia w Mikołowie.
– Pandemia w bezwzględny sposób obnażyła sytuację służby zdrowia – przyznał Cezary Tomiczek, wskazując między innymi na trudną sytuację finansową spółki. Mimo tych problemów, w ostatnim czasie udało się zmodernizować i wyposażyć oddział ginekologiczno-położniczy, przygotować cztery profesjonalne izolatki, które będą wykorzystywane również w przyszłości dla pacjentów z chorobami zakaźnymi.

prezes Centrum Zdrowia Cezary Tomiczek
– W 2020 roku przygotowaliśmy dziesięć łózek covidowych, obecnie mamy ich 20. Dodatkowo dwa gabinety zostały wyposażone w tlen – wymienił prezes Centrum Zdrowia, który poinformował także o zabudowaniu na potrzeby szpitala powiatowego centralnej tlenowni.
– Szpital bez tlenu w czasie covidu stałby na przegranej pozycji, dlatego tak ważne było zabezpieczenie naszej placówki w tlen medyczny. Szczególnie, że dwukrotne byliśmy w sytuacji kończących się jego zapasów. Zbiornik, w który zostaliśmy wyposażeni zabezpiecza potrzeby pacjentów i to nie tylko z koronawirusem – zapewnił prezes Tomiczek.
W swej wypowiedzi przedstawił również informacje, na jakim etapie są szczepienia realizowane przez Centrum Zdrowia. Zaznaczył, że obecnie wykonywanych jest ich od 200 do 700 w tygodniu.
– Gdybyśmy otrzymywali tyle szczepionek, ile zamawiamy, to moglibyśmy szczepić około 900 chętnych tygodniowo – zaznaczył. Przypomniał także akcje promocyjne realizowane przez szpital, w szczególności na rzecz oddziału ginekologiczno-położniczego, zdobytych certyfikatach czy programach zdrowotnych realizowanych dla mieszkańców powiatu w minionym roku.

Naczelnik Aleksandra Łataś-Makuch

O działaniach w obszarze profilaktyki zdrowotnej mówiła Aleksandra Łataś-Makuch naczelnik Wydziału Rozwoju Zdrowia i Promocji, wskazując między innymi zrealizowane w ostatnim roku programy profilaktyki zdrowotnej, chociażby „Wygraj z boreliozą”. Przedstawiła także zamierzenia na ten rok.

Skarbnik Danuta Bywalec
Na ten samej sesji radni zgodzili się na zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2021 do 2032 roku i zaakceptowali zmiany budżetu.
Radni przegłosowali Powiatowy Program Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021-2025, który został przyjęty 11 głosami za przy 10 wstrzymujących.
Zgodzili się również na powierzenie zadania gminie Mikołów. Chodzi o przebudowę ulicy Konstytucji 3 Maja w Mikołowie. Jak wyjaśnił wicestarosta Tadeusz Marszolik, zdanie będzie współfinansowanie po połowie przez gminę i powiat. Przy czym przekazanie realizacji tej inwestycji miasto wynika z planów gminy, która przymierza się do wymiany wodociągu i oświetlenia ulicznego, a także doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Konstytucji 3 Maja .

wicestarosta Tadeusz Marszolik
– Są to zadania własne gminy i w celu usprawnienia realizacji tego przedsięwzięcia właściwym jest, aby był jeden koordynujący, w tym wypadku gmina Mikołów – zaznaczył.
W sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu, starosta Mirosław Duży ocenił między innymi  sytuację finansową powiatu, realizację remontów w szkołach, między innymi dokończenie prac w I LO i planach w tym zakresie. Wyjaśnił również kwestie dotyczące powierzenia stanowisk dyrektorom szkół w obecnej sytuacji.

starosta Mirosław Duży
Kolejna sesja, która będzie sesją absolutoryjną planowana jest na 26 maja.
Pełna relacja sesji na e-sesja

radny Tomasz Macharadny łukasz Osmalakradny Adam FicekCzłonek Zarządu powiatu Grażyna Nazar

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress