Sprawozdanie z konsultacji w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030”

Obrazek wyróżniający dla wpisu Sprawozdanie z konsultacji w sprawie przyjęcia  „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030”

Starosta Mikołowski informuje, iż w dniu 7 marca 2021 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030”.
Konsultacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem formularza do przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl.
W powyższej sprawie nie wpłynęła żadna opinia, uwaga lub wniosek.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress