Sprawozdanie z konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023”

Obrazek wyróżniający dla wpisu Sprawozdanie z konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023”

Starosta Mikołowski informuje, iż w dniu 7 marca 2021  roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały  Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023”.

Konsultacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem formularza do przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl.

W powyższej sprawie nie wpłynęła żadna opinia, uwaga lub wniosek.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress