Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” – konsultacje społeczne

Obrazek wyróżniający dla wpisu Projekt „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” – konsultacje społeczne

Konsultacje Społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”

terminy konsultacji społecznych projektu. subregion centralny - 12 kwietnia 2021 roku
Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw, klastrów, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, izb i stowarzyszeń gospodarczych, uczelni wyższych, organizacji badawczych oraz instytucji finansowych na konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress