Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Obrazek wyróżniający dla wpisu Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Starosta Mikołowski zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego dot. „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030”

Konsultacje mają charakter otwarty i będą przeprowadzane za pomocą formularza konsultacji dokumentu na stronie internetowej www.konsultacje.mikolowski.pl  w terminie od 01 marca 2021 do 14 marca 2021r.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Mirella Banaś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress