Najważniejsze inwestycje Powiatu Mikołowskiego w 2021 roku

Obrazek wyróżniający dla wpisu Najważniejsze inwestycje Powiatu Mikołowskiego w 2021 roku

119.455.562,35 złotych tyle mają wynieść tegoroczne dochody budżetu Powiatu Mikołowskiego, wydatki kształtują się na poziomie 126.201.567,65 złotego. Na inwestycje planuje się wydać 18 480 664,89 złotych.
Wśród tych najważniejszych można wymienić zakończenie przebudowy Żorskiej w Orzeszu, skrzyżowania ulic Ogrodowej i św. Jana Pawła II oraz przebudowa ulicy Chopina w Łaziskach Górnych. To zadanie sfinansuje po połowie powiat i gmina.

Modernizacja ul. Ogrodowej

Przebudowa ul. Ogrodowej w Łaziskach Górnych

Ten rok to również rozpoczęcie przebudowy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie, odcinek od połączenia z DW 928 do skrzyżowania z ulicami bp Bandurskiego i Jodłową. W tym wypadku gmina Mikołów zadeklarowała współfinansowanie w 50 procentach. W Ornontowicach ma zostać dokończony remont nawierzchni ulicy Chudowskiej.

 

Poza inwestycjami drogowymi warto wskazać  zakończenie odwodnienia z dociepleniem ścian piwnic budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 25. Całe zadanie to prawie 1.504.000,00 złotych i jest ono realizowane ze środków własnych powiatu.

Prace przy I LO rozpoczęły się w 2020 roku

W tym roku budynek starostwa ma zostać odwodniony wraz z dociepleniem ścian fundamentowych, koszt inwestycji wyniesie kilkaset tysięcy złotych.

Budynek Starosta ma w 2021 roku poddany zostać kompleksowemu odwodnieniu z dociepleniem ścian

Planowane są także wydatki inwestycyjne w placówkach oświatowych żeby wymienić wykonanie drogi wewnętrznej i parkingu przy warsztatach ZST w Mikołowie za około 300.000 złotych. To również doposażenie pracowni w ZST w Mikołowie, ZSP w Ornontowicach, ZSEiU w Łaziskach Górnych w ramach projektu pn. „Efektywne Funkcjonalne Szkoły II – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”. Łącznie na ten cel planowane jest wydanie około 1 mln. złotych.

Obecna siedziba OPP przy ul. Miarki
W planach jest również budowa nowej siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie. Na razie ogłoszony został konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej obiektu a następnie projektu nowej siedziby, który ma się mieścić w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury. Na ten cel zabezpieczono kwotę 350 000,00 złotych.

Zdjęcie konkurs OPP 6

Na tej działce ma zostać wybudowana nowa siedziba Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress