Konkurs na realizację zadania:prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021 roku.

Obrazek wyróżniający dla wpisu Konkurs na realizację zadania:prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021 roku.

ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania: prowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie w 2021 roku.

https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/konkursy/zarzad-powiatu-mikolowskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-prowadzenie-oddzialywan-korekcyjno-edukacyjnych-wobec-osob-stosujacych-przemoc-w-rodzinie-w-2021-roku.html

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress