Sprawozdanie z konsultacji w sprawie przystąpienia do opracowania programu ochrony środowiska

Obrazek wyróżniający dla wpisu Sprawozdanie z konsultacji w sprawie przystąpienia do opracowania programu ochrony środowiska

Zarząd Powiatu Mikołowskiego informuje, że dnia 17 stycznia 2021r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące przystąpienia do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032”. Konsultacje społeczne miały charakter otwarty i zostały przeprowadzone z wykorzystaniem formularza konsultacji dokumentu oraz ankiety na stronie internetowej https://konsultacje.mikolowski.pl
W powyższej sprawie nie wpłynął żaden wniosek lub uwaga, w przeprowadzonej ankiecie oddano jeden głos na „tak”.
W świetle powyższego dokument pn. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032” zostanie przyjęty uchwałą Rady Powiatu Mikołowskiego.

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w związku z przystąpieniem do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perpektywą na lata 2027-2032”

Za Zarząd

Mirosław Duży                                                            Grażyna Nazar

Starosta Mikołowski                                                  Członek Zarządu

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress