Ostatnie pożegnanie Śp. Bronisławy Połap

Obrazek wyróżniający dla wpisu Ostatnie pożegnanie Śp. Bronisławy Połap

Ostatnie pożegnanie Pani Dyrektor Bronisławy Połap

Cała szkolna społeczność I LO im. Karola Miarki w Mikołowie z żalem i  smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci Bronisławy Połap dyrektor naszego liceum w latach 1974 – 1990.

„Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko,
co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić”

Z głębokim żalem i poczuciem straty żegnamy wieloletnią dyrektor szkoły
śp. Bronisławę Połap.  W naszej pamięci pozostanie oddanym młodzieży wychowawcą, życzliwą koleżanką, człowiekiem z wrodzoną kulturą osobistą. Pani dyrektor Bronisława Połap, która z zaangażowaniem pracowała dla naszego liceum, na zawsze wpisała się
w historię „MIARKI”.

dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie
I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress