Obchody rocznicy Tragedii Górnośląskiej

Obrazek wyróżniający dla wpisu Obchody rocznicy Tragedii Górnośląskiej

31 stycznia w Łaziskach Górnych odbyła się uroczystość zapalenia zniczy i złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary deportacji w głąb byłego ZSRR w roku 1945 znajdująca się na łaziskim ratuszu. W obchodach uczestniczyły władze samorządowe, przedstawiciele organizacji społecznych i bliscy ofiar. Powiat mikołowski reprezentował wicestarosta Tadeusz Marszolik, zaś władze Łazisk Górnych burmistrz Aleksander Wyra oraz przewodniczący RM Tadeusz Król .

W trakcie uroczystości przypomniano, że styczeń 1945 roku dla Górnoślązków nie oznaczał wyzwolenia, lecz nową okupację. Wkraczająca na teren Górnego Śląska Armia Czerwona traktowała Ślązaków jak wrogów. Wielu z nich zostało zamordowanych innych aresztowano, zamykano w obozach, wywożono w głąb Rosji Sowieckiej do pracy przymusowej. Szacuje się, że wywieziono od 40 do 80 tysięcy osób.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress