Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Obrazek wyróżniający dla wpisu Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Informujemy w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o trwających konsultacjach społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem i zgłoszenia swoich uwag/opinii przez specjalny formularz. Dokumenty te dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr. Konsultacje trwają do dnia 15 lutego 2021 r.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress