Zarząd ŚZGiP o likwidacji niskiej emisji

Obrazek wyróżniający dla wpisu Zarząd ŚZGiP o likwidacji niskiej emisji

W imieniu 141 gmin i powiatów członkowskich Zgromadzenie Ogólne Śląskiego Związku Gmin i Powiatów apeluje do Rządu RP o zoptymalizowanie działań wzmacniających efektywność realizowanej polityki na rzecz poprawy jakości powietrza – to fragment stanowiska, nad którym debatował Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w trakcie zdalnego posiedzenia. Odbyło się ono 7 grudnia.
Powiat Mikołowski reprezentował Starosta Mikołowski Mirosław Duży.
W dokumencie tym wskazano, iż zbliża się termin wyłączenia z eksploatacji niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła przewidzianych w uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego.
Jak wskazano, są to bardzo wyczekiwane działania, jednak budzą również „rosnący niepokój, podyktowany tempem realizowanych inwestycji i obawą czy zostaną zakończone przed ich upływem, chociażby dlatego, że brakuje jednolitej strategii walki z zanieczyszczeniami powietrza oraz aktualnej informacji na temat liczby źródeł ciepła wymagających wymiany bądź przewidzianych do likwidacji”.
Rozwiązaniem rekomendowanym przez samorządowców skupionych w ŚZGiP może być chociażby przyspieszenie prac nad uzyskaniem pełnej funkcjonalności Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków CEEB. Szczególnie, że w obecnych warunkach gminy i powiaty muszą sobie radzić ze zjawiskiem niskiej emisji nie mając ku temu narzędzi, które precyzyjnie określiłyby miejsce, gdzie funkcjonują instalacje grzewcze odpowiedzialne za generowanie największej ilości zanieczyszczeń.
W trakcie tego samego zdalnego posiedzenia przedstawiona została także informacja dotycząca spotkań ze spółkami Grupy TAURON S.A. oraz wstępna propozycja działań związanych z 30-leciem działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress