TARCZA 6.0 rusza nabór

Obrazek wyróżniający dla wpisu TARCZA 6.0 rusza nabór

Od  dziś (19.12.2020) RUSZA NABÓR WIOSKÓW

O jednorazową dotację w wys. do 5000 zł mogą się starać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:
którzy na dzień 30 września 2020r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami wskazanymi w załączniku
których przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019r.
którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020r.

UWAGA
wniosek o udzielenie dotacji należy składać WYŁĄCZNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ poprzez platformę praca.gov.pl.

WNIOSKI ZŁOŻONE W WERSJI PAPIEROWEJ NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE!
wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane od dnia 19.12.2020r. do dnia 31.01.2021r.
dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzesiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia (wypłaty) dotacji
o dotację mogą ubiegać się także ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników
Szczegółowe informacje na stronie
https://mikolow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
oraz pod numerami telefonów
507 153 337
576 246 923
608 074 105

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress