Samorządowcy o rozdziale Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Obrazek wyróżniający dla wpisu Samorządowcy o rozdziale Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Blisko stu samorządowców i parlamentarzystów z województwa śląskiego uczestniczyło dziś w zainicjowanej przez prezydenta Sosnowca Arkadiusza Chęcińskiego wideokonferencji dotyczącej Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat Mikołowski podczas spotkania on-line reprezentował wicestarosta Tadeusz Marszolik, a nasze gminy burmistrz Łazisk Górnych Aleksander Wyra oraz Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula.
 Drugi nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych budzi wiele kontrowersji, ze względu na rozdysponowanie środków bez jasnych zasad i kryteriów konkursu.
„Nie dostaliśmy ani złotówki, mimo tego, że mamy duże doświadczenie w składaniu podobnych wniosków i wielokrotnie już otrzymywaliśmy dofinansowanie na realizacje naszych projektów. Jako Powiat Mikołowski złożyliśmy cztery wnioski o dofinansowanie dwóch zadań drogowych – modernizacji ulicy Konstytucji 3 Maja w Mikołowie oraz Bolesława Chrobrego w Orzeszu. Zależało nam również na środkach na budowę nowej siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie oraz hali sportowej przy I LO im. Karola Miarki w Mikołowie”- wyjaśnia wicestarosta Tadeusz Marszolik.
🔵 Samorządowcy ze Śląska i Zagłębia oczekują od rządu przejrzystych zasad dysponowania finansami publicznymi przy następnym rozdaniu środków z Funduszu. Prezes Rady Ministrów ogłosił już kolejny nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego z tego właśnie źródła. Samorządy mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje. Wnioski należy składać przez elektroniczną skrzynkę podawczą do wojewody w terminie do 28 grudnia bieżącego roku.
„Przygotowaliśmy i chcemy złożyć maksymalną liczbę wniosków. Liczymy na rządowe dofinansowanie przy rozbudowie Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych przy ulicy Pokoju, budowie nowej siedziby OPP oraz wspomnianej już drogi w Orzeszu. Czekamy na rozstrzygnięcia z nadziejami, że tym razem będzie lepiej” – kończy wicestarosta.
Rząd zapowiedział, że podczas oceny wniosków brane pod uwagę takie kryteria, jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, oraz ich koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.
🔵 Zapis dzisiejszej wideokonferencji w linku:
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress