POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNIKA, DORADCY, MEDIATORA? SKORZYSTAJ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO!

Obrazek wyróżniający dla wpisu POTRZEBUJESZ POMOCY PRAWNIKA, DORADCY, MEDIATORA? SKORZYSTAJ Z NIEODPŁATNEJ POMOCY NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO!

Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, masz kłopoty mieszkaniowe, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, masz problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji na terenie powiatu mikołowskiego.
Umów się na wizytę telefonicznie pod numerem telefonu (32) 32 48 143 w godzinach od 08:00 do 15:00, bądź mailowo pod adresem: npp@mikolowski.pl. Możesz także zapisać się przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy.
Darmowa pomoc prawna przysługuje każdemu, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy, a także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.
W obecnym czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja udzielana jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych. Tymczasowo został zniesiony również obowiązek składania oświadczenia o tym, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a w przypadku przedsiębiorców, że w ciągu roku nie byli zatrudniani pracownicy. Nie mniej jednak przedsiębiorca zobowiązany jest, przed uzyskaniem pomocy, złożyć oświadczenia w zakresie pomocy de minimis.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji odbywa się w godzinach pracy punktów zlokalizowanych na terenie powiatu mikołowskiego.
Szczegółowe informacje w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na stronie: https://old.mikolowski.pl/bezplatna-pomoc-prawna/ oraz na stronach internetowych wszystkich gmin należących do powiatu.

PUNKTY – lista, harmongram 2021

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress