Odwołanie grudniowych dyżurów PZOoN

Obrazek wyróżniający dla wpisu Odwołanie grudniowych dyżurów  PZOoN

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną spowodowaną licznymi zachorowaniami na COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informuję, iż zaplanowany w grudniu dyżur pracownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mikołowie zostaje odwołany.

Jednocześnie przypominam, że osoby niepełnosprawne pragnące uzyskać kartę parkingową powinny skontaktować się z pracownikiem naszego Zespołu pod numerem telefonu: 733 440 133 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 11:30 lub od 13:30 do 17:30.

Zaleca się składanie wniosków o wydanie:

– orzeczenia o niepełnosprawności,

– orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,

– legitymacji osoby niepełnosprawnej

za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź pozostawienie przesyłki w skrzynce podawczej w siedzibie Zespołu. Celem uzyskania szczegółowych wyjaśnień i sprawdzenia kompletności dokumentów, w tym w szczególności druku wniosku, przed ich złożeniem wskazany jest kontakt telefoniczny z pracownikiem Zespołu, pod numerem telefonu (32) 42 37 202 lub 515 354 703 dostępnym w godzinach: od 7:00 do 11:30 i od 13:30 do 17:30.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress