Budżet przyjęty jednogłośnie

Obrazek wyróżniający dla wpisu Budżet przyjęty jednogłośnie

– To nie jest budżet naszych marzeń. Jest to jednak budżet zrównoważony i ambitny – przyznał Mirosław Duży Starosta Mikołowski.
16 grudnia na swym zdalnym posiedzeniu zebrała się Rada Powiatu Mikołowskiego.

Głównym tematem obrad, które prowadziła przewodnicząca Barbara Pepkę, były kwestie przyszłorocznego budżetu powiatu oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-32. W sesji uczestniczyło 21 radnych.


Zanim odbyło się głosowanie nad tymi projektami uchwał, radni zapoznali się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały budżetowej, projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. RIO wydało w tych kwestiach pozytywne opinie z uwagami.

 


Również wszystkie komisje branżowe Rady Powiatu wydały pozytywną opinię, zaś w głosowaniu nad budżetem oraz Wieloletnią Prognozą Finansową 21 radnych było za.


Na tej samej sesji radni wyrazili zgodę na dopłatę do spółki Centrum Zdrowia w wysokości miliona złotych, dokonano zmian w tegorocznym budżecie, a także przyjęto rozkład godzin pracy aptek na 2021 rok.

Radni przegłosowali także plan pracy Komisji Rewizyjnej, plan pracy Rady Powiatu oraz poszczególnych komisji na przyszły rok.
Pełna relacja  z sesji dostępna w zakładce e-Sesja.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress