Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Obrazek wyróżniający dla wpisu Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2021
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych w sprawie planowanego przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2020.

Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Mikołowskiego nr XLIII/255/2018 z dnia 30 maja 2018, §5 pkt 1 ust. 3 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 5 czerwca 2018 poz. 3626.
Konsultacje mają charakter otwarty i rozpoczną się w dniu 21.11.2020 r., a zakończą w dniu 30.11.2020 r. o godz. 24.00.
Konsultacje obejmują swym zasięgiem obszar Powiatu Mikołowskiego i odbędą się elektronicznie w formie badań opinii mieszkańców na forum internetowym na stronie internetowej https://konsultacje.mikolowski.pl.
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacjach, mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów Powiatu.
Za Zarząd
Mirosław Duży
Starosta Mikołowski

Uchwała.Projekt.harmonogram pracy aptek na 2021 na konsultacje

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress