XVI edycja Listopadowych Zaduszek Literackich

Obrazek wyróżniający dla wpisu XVI edycja Listopadowych Zaduszek Literackich

W zdalnej formie odbyła się XVI edycja Listopadowych Zaduszek Literackich organizowanych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej. W tegorocznej edycji udział wzięły trzy placówki ponadpodstawowe i dwie szkoły podstawowe Powiatu Mikołowskiego.
Komisja Konkursowa w składzie: Anna Bratek (przewodnicząca) oraz Kinga Jendrysik i Radosław Tarczoń – w kategorii poezja śpiewana pierwsze miejsce przypadło Juli Makosz z II LO – Mikołów, drugie miejsce ex aequo zajęły Natalia Poniedzielska z I LO – Mikołów, oraz Faustyna Rzepka z II LO – Mikołów, trzecie Karolina Durczok z SP 7 – Mikołów. Wyróżnienie otrzymał Jakub Przegendza z ZST – Mikołów. W kategorii recytacji pierwsze miejsce trafiło do Zofii Tkocz z II LO- Mikołów, drugie przypadło Marcie Szmatloch z SP 3 – Mikołów, a trzecie Monika Salastowicz z I LO – Mikołów.
Sponsorami nagród są: Starostwo Powiatowe w Mikołowie i Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress