Sprawozdanie z konsultacji w sprawie aptek

Obrazek wyróżniający dla wpisu Sprawozdanie z konsultacji w sprawie aptek

Zarząd Powiatu Mikołowskiego informuje, iż w dniu 30 listopada 2020 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2021. Konsultacje społeczne miały charakter otwarty i odbyły się elektronicznie w formie badań
opinii mieszkańców na forum internetowym na stronie internetowej https://konsultacje.mikolowski.pl.

W powyższej sprawie nie wpłynął żaden wniosek, opinia lub uwaga. W świetle powyższego uchwała zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Za Zarząd
Mirosław Duży
Starosta Mikołowski

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2021

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress