Rząd i samorząd w dobie koronawirusa

Obrazek wyróżniający dla wpisu Rząd i samorząd w dobie koronawirusa

Współpraca administracji rządowej z samorządami w obecnej sytuacji epidemicznej była głównym tematem wideokonferencji Konwentu Powiatów Województwa Ślaskiego. Zdalne spotkanie samorządowców odbyło się 4 listopada, zaś Powiat Mikołowski reprezentował Starosta Mirosław Duży.


Wśród poruszonych w trakcie spotkania kwestii znalazły się tak palące obecnie zagadnienia jak funkcjonowanie szpitali powiatowych czy też kwestie dostępności urzędów i jednostek samorządu powiatowego dla mieszkańców.


Biorący udział w dyskusji starostowie podkreślali, że z jednej strony są zachęcani przez stronę rządową do zdalnej organizacji pracy swoich urzędów, z drugiej zaś obowiązują przepisy prawa obligujące powiaty do dotrzymywania terminów, chociażby związanych z wydawaniem pozwoleń na budowę.
Kolejne zdalne konsultacje członkowie konwentu ustalili na 12 listopada.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress