Raport z Rynku Pracy

Obrazek wyróżniający dla wpisu Raport z Rynku Pracy

1767 tylu bezrobotnych zarejestrowanych było na koniec października w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie. Dla porównania w styczniu tego roku w rejestrze bezrobotnych figurowało 1217, w lutym 1236, w marcu 1279, w kwietniu 1426, w maju 1544, w czerwcu 1511, w lipcu 1620, w sierpniu 1655, zaś we wrześniu 1742 osób. Przy czym największy wzrost w całym roku odnotowano we wrześniu, kiedy zarejestrowało się 346 osób. Wrzesień był również rekordowym miesiącem pod względem wyrejestrowań z ewidencji bezrobotnych. Tylko w tym miesiącu pracę znalazło 169 chętnych, 12 osób rozpoczęło działalność gospodarczą.

Jeśli chodzi o październiki, to jako bezrobotnych zarejestrowano 199 osób, zaś wyrejestrowano z ewidencji 195, z czego 100 podjęło pracę, zaś 8 działalność gospodarczą.

Stopa bezrobocia w powiecie mikołowskim na koniec września wynosiła 4,2 procent, dla porównania w województwie śląskim było to 4,8 procent, w kraju 6,1 zaś w Unii Europejskiej 7,5 procent.

Co do ofert pracy, którymi na koniec października dysponował PUP w Mikołowie, to było ich ponad 70, najwięcej w branżach: produkcyjna,  obróbka i montaż elementów metalowych, handlowa, a także dla osób bez kwalifikacji.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress