Ogrodowa, Żorska, Rybnicka

Obrazek wyróżniający dla wpisu Ogrodowa, Żorska, Rybnicka

Ogrodowa, Żorska, Rybnicka

Jedną z ważniejszych inwestycji drogowych realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg jest przebudowa skrzyżowania ulic Ogrodowej i św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych. Obecnie prowadzony jest pierwszy etap tego zadania.

Modernizacja ul. Ogrodowej
– Trwają prace związane z poszerzeniem jezdni i wykonaniem chodnika przy ul. Ogrodowej, na odcinku od wjazdu ze św. Jana Pawła II do połączenia z ul. Prusa. W ramach tych robót wymieniony zostanie wodociąg, położona zostanie także nowa podbudowa. Docelowo na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II z ul. Ogrodową zostanie zamontowana sygnalizacja świetlna. Planujemy, że inwestycja ta zostanie ukończona w grudniu – zapowiada Edward Przybysz, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.
Koszt budżetowy tego zadania to 560 tysięcy złotych, z czego 360 tysięcy przekazał Powiat Mikołowski, pozostałe środki, to wkład gminy Łaziska Górne. Dodatkowy wkład finansowy w zadaniu ma inwestor prywatny.

Modernizacja ul. Ogrodowej
Z innych drogowych zadań, to na ukończeniu jest przebudowa ulicy Żorskiej w Orzeszu. Chodzi o przedostatni odcinek przebiegający przez dzielnicę Zazdrość. Całkowita wartość inwestycji wynosi 7 484 201,39 zł przy czym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 4 113 088,00zł, natomiast z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to 68 165,76 zł.
– Jest to inwestycja wieloletnia podzielona na kilka etapów. Jej ostatni etap planujemy zakończyć w 2021 roku łącząc ulicę Żorską z DK 81– wyjaśnia wicestarosta Tadeusz Marszolik.
Również w grudniu planowane jest ukończenie drugiego etapu robót na ul. Rybnickiej w Gostyni. Roboty obejmują około 900 metrów do ulicy Miarowej. Zamierzamy je zakończyć w grudniu. W ramach tej inwestycji wykonana zostanie nowa podbudowa oraz chodnik. Realizacja tego odcinka to koszt ponad 2,8 mln złotych przy wsparciu środków przekazanych przez gminę Wyry oraz z pieniędzy unijnych.

u. Rybnicka Gostyń ul. Rybnicka Gostyń
Powiatowy Zarząd Dróg buduje także chodnik przy ul. Bukowina w Orzeszu. Planowana realizacja to koniec 2020 r. i początek 2021 r.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress