Oferty pracy i umorzenia dla przedsiębiorców

Obrazek wyróżniający dla wpisu Oferty pracy i umorzenia dla przedsiębiorców

68 – tyloma ofertami pracy dysponował na 6 listopada Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie. W większości pracodawcy poszukiwali pracowników produkcyjnych, specjalistów obróbki i montażu elementów metalowych, także z branży mechaniczno-elektrycznej oraz pracownicy magazynu i osoby bez kwalifikacji.
Jeśli chodzi o liczbę bezrobotnych, to na koniec października w rejestrze PUP bez pracy pozostawało 1766, w październiku zarejestrowało się 200 osób. W tym samym miesiącu 195 wyrejestrowało się z ewidencji, z czego 100 znalazło prace, zaś osiem rozpoczęło własną działalność.
Jeśli chodzi o ten miesiąc, to do 6 listopada, 32 osoby wyrejestrowały się z czego cztery znalazły pracę.
Na bieżąco PUP realizuje zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Z przyznanej kwoty 44 500 000,00 zł. do 6 listopada wypłacono 38 279 728,96 zł.
W tym czasie realizowano 5045 ze 5051 wniosków przedsiębiorców o udzielenie niskooprocentowanych pożyczek dla mikro przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Na ten cel wydanych zostało 23 590 311,17 zł.
Z 622 wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnianych u mikro, małych, i średnich przedsiębiorców, do tej pory zrealizowano 612 wypłacając 10 700 161,38 zł.
Dofinansowanie dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników części kosztów prowadzenia działalności wyniosło do tej pory 3 934 580,00 zł.
W ten sposób zrealizowano 823 wnioski prowadzących działalność. Jeśli chodzi o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to PUP do tej pory wypłacił 54 676,41 zł.
Kolejną formą wsparcia są umorzenia. Do tej pory jest to kwota 23 172 750,00 złotych.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress