O trudnej sytuacji samorządów na Śląsku w czasach pandemii

Obrazek wyróżniający dla wpisu O trudnej sytuacji samorządów na Śląsku w czasach pandemii

Trudna sytuacja samorządów na Śląsku w obecnej sytuacji epidemicznej była głównym tematem wideokonferencji Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Zdalne spotkanie samorządowców odbyło się 6 listopada, a Powiat Mikołowski reprezentował Starosta Mirosław Duży.

 

W trakcie zdalnego posiedzenia Zarząd ŚZGiP przyjął stanowisko w takich kwestiach jak przyspieszenie prac legislacyjnych nad ustawą o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów, odroczenie w czasie obowiązku dostosowania obiektów szkolnych do warunków przedszkolnych o co najmniej 2 lata i umożliwienie gminom wywiązania się z obowiązków w sposób racjonalny bez nadmiernego obciążania budżetów w obecnej bardzo trudnej sytuacji, zmiana zapisów Tarczy Antykryzysowej w zakresie wydłużenia na lata kolejne wprowadzonych w roku bieżącym złagodzonych reguł fiskalnych oraz wydłużenie obowiązywania przepisów ,,szczególnych” Prawa Zamówień Publicznych w zakresie zlecania zamówień związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Biorący udział w dyskusji samorządowcy podkreślali, że obecna sytuacja epidemiczna może przyczynić się do dalszego obniżenia poziomu dochodów własnych samorządów, a skala obniżenia będzie uzależniona przede wszystkim od przyjętych mechanizmów zwalczania COVID-19, czasu trwania obostrzeń i ich skuteczności.

 

Kolejne zdalne konsultacje członkowie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ustalili na 7 grudnia.
Więcej informacji na stronie internetowej związku www.silesia.org.pl

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress