Rokowania po COVID-19 na Sesji Rady Powiatu

Obrazek wyróżniający dla wpisu Rokowania po COVID-19 na Sesji Rady Powiatu

🔵 „To choroba z tzw. długim ogonem. COVID-19 pozostawia szereg schorzeń, z którymi ozdrowieńcy mają problem przez długi jeszcze czas, nawet przez wiele miesięcy po opuszczeniu szpitala” – podkreślał dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, który był gościem podczas XXIII Sesji Rady Powiatu Mikołowskiego. Posiedzenie prowadzone było w formie zdalnej.

🔸 Profesor Jaroszewicz jest kierownikiem Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Dziś odpowiadał na pytania radnych dotyczące koronawirusa i aktualnej sytuacji epidemicznej.

🔵 „Co prawda zauważamy obecnie zmniejszająca się liczbę zachorowań i nowych zakażeń, mamy na oddziale obecnie po 3-4 wolne miejsca, co jeszcze kilka tygodni temu było niemożliwe. Ale dzieje się tak dlatego, że coraz więcej osób nie chce się testować, pacjenci odwlekają to w czasie, często lekceważąc objawy, a potem trafiają do nas, niestety trafiają zbyt późno” – podkreślał prof. Jaroszewicz. „Nie bójcie się szpitali – apelował – z pewnością moglibyśmy uratować więcej chorych osób, gdyby one do szpitala zgłaszały się szybciej”.

🔸 dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz podzielił się z radnymi wnioskami z badań, które lekarze zakaźnicy z Bytomia prowadzą wspólnie z medykami z Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Wynika z nich, że duży odsetek ozdrowieńców po COVID-19 ma później problemy dotyczące zaburzeń pracy serca, płuc oraz tych neurologicznych i psychicznych.

🔸 Około 15 % ozdrowieńców nawet kilka miesięcy po przechorowaniu ma zmiany w płucach, jedna trzecia z nich cierpi na zaburzenia depresyjno-lękowe, wielu ma zaburzenia kardiologiczne i neurologiczne” – podkreśla prof. Jaroszewicz. Dlatego tak ważne jest to, żeby na drodze powrotu do zdrowia pacjenci wspólni z ich lekarzami rodzinnymi zadbali o standardowe badania m.in. RTG klatki piersiowej i EKG.

🔵 Starosta Mikołowski Mirosław Duży przedstawił Radzie m.in. aktualne dane dotyczące sytuacji epidemiologicznej w naszym powiecie. Poinformował o trzech kolejnych ofiarach koronawirusa na naszym terenie. Od początku epidemii zmarło 41. mieszkańców powiatu zakażonych SARS-CoV-2. W najbliższym sąsiedztwie siedziby Starostwa Powiatowego właśnie rozpoczął pracę punkt wymazowy, wykonujący testy diagnostyczne w kierunku koronawirusa, a w Centrum Zdrowia w Mikołowie wydzielonych zostało dziesięć łóżek covidowych dla chorych zakażonych koronawirusem.

🔵 W części poświęconej głosowaniom radni m.in. jednogłośnie przyjęli uchwałę dotyczącą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2020 do 2032 roku oraz uchwałę dotyczącą zwolnienia mieszkańców gmin powiatu mikołowskiego (w tym przypadku mieszkańców Orzesza)  z części opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany stanu faktycznego spowodowanego zmianami administracyjnymi, w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu. Osoby te przy wymianie dowodu rejestracyjnego obciążone zostaną jedynie kosztami wyprodukowania spersonalizowanego dokumentu.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady przyjęto również „Roczny program współpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress