Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia inwentaryzacji stanu lasu

Obrazek wyróżniający dla wpisu Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia inwentaryzacji stanu lasu

Starosta Mikołowski zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie części Powiatu Mikołowskiego, obejmującego Gminę Mikołów oraz Gminę Orzesze.
Powyższa dokumentacja jest niezbędna do sprawowania przez Starostę nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia będą wykonywane przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie, ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków.
W związku z powyższym, uprzejmie proszę właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (w tym lasów prywatnych) o umożliwienie pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz przeprowadzenie inwentaryzacji.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress